back to home dude

Lấy đèn cầy: lễ hội Halloween

Lấy đèn cầy: lễ hội Halloween

về Lấy đèn cầy: lễ hội Halloween

Hãy cố gắng thu thập tất cả 3 đèn cầy ở từng cấp độ! Sử dụng cánh tay dài của bạn để túm lấy những vật thể khác nhau và kéo chính mình đến đích! Bạn có thể hoàn thành tất cả 20 cấp độ không nào?