back to home dude

Lấy chiếc ly

Lấy chiếc ly

Về Lấy chiếc ly

Giúp gia đình Adachi cướp được ly sữa! Dùng chuột để đổ xí ngầu và di chuyển trên bàn cờ mà không bị cảnh sát bắt! Sau mỗi lần đổ bạn sẽ được một tấm thẻ với một câu hỏi hoặc một hành động cần được thực hiện!