back to home dude

Lava Climber

Lava Climber

về Lava Climber

Trong hang động tằm nóng bức này có rất nhiều những sinh vật lạ và chúng đang tiến đến bạn. Bạn cần thông minh hơn chúng, sống sót và khám phá bí mật.