back to home dude

Lâu đài Kaboom

Lâu đài Kaboom

Về Lâu đài Kaboom

Thời trung cổ đã kết thúc. Những tòa lâu đài không còn hữu ích nữa. Những kỵ sĩ cũng vậy. Những vị vua đã chết. Đã đến lúc để thay đổi mọi thứ! Nhưng đâu tiên chúng ta phải loại bỏ những tòa lâu đài này. Bạn có thể phá hủy chúng một cách hiệu quả nhất có thể không? Cảm ơn rất nhiều.