back to home dude

Lâu đài Clout - sự trở lại của nhà vua

Lâu đài Clout - sự trở lại của nhà vua

Về Lâu đài Clout - sự trở lại của nhà vua

Hãy phá huỷ lâu đài và những người cư ngụ ở đó bằng máy ném đá. Bạn phải thả những hòn đá đúng lúc để gây ra thiệt hại nặng.