back to home dude

Lâu đài bão tố

Lâu đài bão tố

về Lâu đài bão tố

Hãy lên một chiến lược cụ thể nhằm phá huỷ pháo đài kẻ thù! Bạn sẽ sắp xếp những toà nhà đằng sau những bức tường để mang quân đội của bạn lại gần kẻ thù và bạn sẽ dùng những câu thần chú để giành chiến thắng! Liệu bạn có thể giành được 3 sao ở mỗi cửa?