back to home dude

Last Line of Defense: First Wave

Last Line of Defense: First Wave

về Last Line of Defense: First Wave

Bạn phải tự bảo vệ chính mình bởi vì những con ma đang tiến đến gần. Bắn tất cả chúng càng nhanh càng tốt.