back to home dude

Lappa Jigsaw

Lappa Jigsaw

Về Lappa Jigsaw

Lappa rất thích những trò ghép và đang muốn chơi cùng với bạn. Trong trò chơi này có 4 trò chơi ghép hình đã sẵn sàng. Hãy xếp những miếng ghép hình vào chính xác vị trí của nó và hoàn thiện bức tranh! Bạn có thể tìm ra con chó Wof không?