back to home dude

Lập chiến công

Lập chiến công

về Lập chiến công

Hãy giành lấy tất cả chiến tích trong trò chơi này. Bạn phải coi chừng những mũi đinh nhọn và những toà nhà ẩn. Liệu bạn có thể hoàn thành tốt trò chơi này?