back to home dude

Lãnh thổ của zombie

Lãnh thổ của zombie

Về Lãnh thổ của zombie

Hãy đi qua các đường hầm và giết những zombie trước khi chúng tới quá gần bạn. Sau mỗi lần chơi, bạn có thể dùng tiền kiếm được để mua vũ khí mới và các loại nâng cấp. Bạn có thể tồn tại được bao lâu?