back to home dude

Landgrab.io

Landgrab.io

Về Landgrab.io

Trong Landgrab.io bạn phải thành lập và điều hành một quốc gia. Chọn một nơi để bắt đầu xây dựng và thu thuế, sức mạnh quân đội, và quyền hành. Hãy cẩn thận, vì tham nhũng và cuộc chiến tranh mệt mỏi sẽ lấy đi rất nhiều sức lực của quốc gia của bạn!