back to home dude

Lăn tròn trên sa mạc

Lăn tròn trên sa mạc

về Lăn tròn trên sa mạc

Chú vịt này rất thú vị, chú lăn mình trên sa mạc và cố gắng lăn càng nhiều càng tốt để kiếm tiền dọc đường đi. Bạn có thể giúp anh ấy thu thập tiền trên sa mạc không?