back to home dude

Lamp Of Aladdin

Lamp Of Aladdin

về Lamp Of Aladdin

Vào vai Aladdin và lùng sục khắp nơi để tìm ra những vật ẩn giấu để mở cây đèn thần! Sau đó hãy thể hiện kỷ năng của bạn bằng cách đặt 3 hay nhiều viên đá cùng loại thành 1 hàng để làm chúng biến mất khỏi màn hình.