back to home dude

Làm tóc cho Barbie

Làm tóc cho Barbie

Về Làm tóc cho Barbie

Barbie muốn kiểu tóc khác. Bạn có thể chọn theo ý bạn muốn: làm xoăn, làm thẳng hay nhuộm màu.