back to home dude

Làm tan chảy tôi 2

Làm tan chảy tôi 2

về Làm tan chảy tôi 2

Hãy giải cứu những chú chim khỏi sự lạnh cóng. Chúng bị nhốt trong những viên đá.