back to home dude

Làm sao để nấu mọi thứ

Làm sao để nấu mọi thứ

về Làm sao để nấu mọi thứ

Bạn đang làm ca muộn tại Big Bertha's. Nhưng đêm nay tất cả các loại rau củ đều rất kì lạ. Không vấn đề gì. Một đầu bếp như bạn có thể giải quyết chuyện này! Vậy nên hãy chộp lấy đơn gọi món và chọn nguyên liệu. Đã đến lúc nấu ăn!