back to home dude

Làm đẹp cho Amanda

Làm đẹp cho Amanda

về Làm đẹp cho Amanda

Bạn phải giúp Amanda làm đẹp, thay đổi toàn bộ. Hãy thay đổi kiểu tóc, chọn bộ cánh mới và đeo trang sức cho cô ấy