back to home dude

Làm chú khí vui vẻ: thang máy

Làm chú khí vui vẻ: thang máy

về Làm chú khí vui vẻ: thang máy

Hãy làm mọi thứ để chú khỉ vui trở lại. Bạn phải nhấn vào những vật khác nhau ở mỗi tầng, giải những câu đố và giành điểm cao nhất.