back to home dude

Làm biến mất bươm bướm

Làm biến mất bươm bướm

về Làm biến mất bươm bướm

Chọn chú bướm để làm chú ta biến mất khỏi màn hình. Nếu có quá nhiều bướm cùng loài nằm cạnh nhau, bạn sẽ ghi nhiều điểm hơn khi làm chúng biến mất!