back to home dude

Làm bánh cùng Maggie

Làm bánh cùng Maggie

Về Làm bánh cùng Maggie

Hãy làm ra chiếc bánh tuyệt nhất. Bạn sẽ phải làm theo hướng dẫn của Maggie và trang trí chiếc bánh bằng dâu hoặc sôcôla. Bạn sẽ giành được điểm cao nếu bạn thể hiện tốt.