back to home dude

Lái Xe Mafia Omerta

Lái Xe Mafia Omerta

về Lái Xe Mafia Omerta

Bạn đã được giao nhiệm vụ thâm nhập vào giới Mafia! Chỉ với cách này Cảnh sát mới có thể thu thập đủ thông tin để có thể bắt chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng kỹ năng lái xe của bạn và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ của bạn mà không để bị nghi ngờ hoặc gây va chạm! Chúc bạn may mắn!