back to home dude

Lái xe gắn bom

Lái xe gắn bom

Về Lái xe gắn bom

Những chiếc xe bị phát hiện có gắn bom và bạn, 1 cảnh sát chìm, phải mang những chiếc xe đến nơi an toàn. Hãy lái thật nhanh và đừng gây tai nạn để bom nổ.