back to home dude

Lái xe đóng thế 2

Lái xe đóng thế 2

về Lái xe đóng thế 2

Lái xe với tốc độ cần thiết và chờ đồng hồ điểm 0 để bắt đầu lái. Bạn phải lái lên trên đổi và nhảy. Bạn có thể lái được bao xa và bạn có chạm đất an toàn không?