back to home dude

Lái xe cứu hoả

Lái xe cứu hoả

về Lái xe cứu hoả

Hãy lái xe trên xa lộ, thu thập điểm bằng cách lái đúng làm đường. Bạn phải coi chừng không đâm vào vật gì.