back to home dude

Lái trực thănh

Lái trực thănh

về Lái trực thănh

Hãy khởi động trực thăng và bay lên. Bạn phải mang 1 món đồ theo và cố gắng thả xuống đúng vị trí. Hãy tập trung vào nhiệm vụ vì hoàn thành chúng là cách duy nhất để bạn lên cửa tiếp và ghi điểm.