back to home dude

LabyrInk 2

LabyrInk 2

Về LabyrInk 2

Di chuyển trái banh này qua mê cung và cố gắng tìm ra tất cả 3 phần của chiếc chìa khóa! Sau khi bạn tập hợp được những phần này, bạn có thể nâng cấp sang mê cung tiếp theo. Xem bạn sẽ mất bao lâu để có thể hoàn thành mỗi cấp độ nhé?