back to home dude

LabyrInk

LabyrInk

về LabyrInk

Tìm đường thoát ra khỏi mê cung này! Tập hợp hết tất cả những bộ phận của chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tiến đến cấp độ cao hơn. Sử dụng những vết mực để chuyển đổi màu sắc và mê cung để đi vào những khu vực không vào được trước đó. Và nhớ chú ý đến thời gian. Xem bạn có thể thoát ra khỏi mê cùng này không nhé?