back to home dude

Lab Rats: Virtual Battle Trainer

Lab Rats: Virtual Battle Trainer

về Lab Rats: Virtual Battle Trainer

Trong trò chơi này bạn sẽ học cách chiến đấu chống lại đối thủ và giành chiến thắng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải học cách tự bảo vệ mình, nhưng đồng thời tìm cách tốt nhất để tấn công.