back to home dude

Ký sinh trùng X

Ký sinh trùng X

về Ký sinh trùng X

Trong trò chơi này, bạn là một bạch cầu. Đánh bại các hồng cầu ác bằng cách đâm vào chúng, hoặc bằng cách ném bom.