back to home dude

Kỹ sĩ sắt

Kỹ sĩ sắt

về Kỹ sĩ sắt

Bạn phải bảo vệ pháo đài của mình hoặc nó sẽ bị xâm chiếm. Bảo vệ cánh cổng, thu thập vật phẩm và tìm kiếm trong những bụi rậm. Sửa chữa mọi thứ ở tháp phòng ngự và có thể bạn có khả năng chống lại được cuộc xâm lăng. Chúc bạn may mắn!