back to home dude

Kỵ sĩ nhanh trí

Kỵ sĩ nhanh trí

Về Kỵ sĩ nhanh trí

Công việc của bạn là dẫn đường cho kỵ sĩ một cách an toàn trong nhiệm vụ của anh ây! Di chuyển những khối vật cản để tạo một con đường an toàn. Bạn có thể cứu được nàng công chúa đang chờ bạn ở cuối cuộc hành trình?