back to home dude

Kỵ sĩ canh gác: Chinh phục

Kỵ sĩ canh gác: Chinh phục

về Kỵ sĩ canh gác: Chinh phục

Người Kỵ sĩ canh giác này chỉ ngồi cạnh ngọn lửa của cậu ấy. Bất chợt cậu ấy nhận được một tin nhắn từ hội đồng tối cao. Bạn sẽ phải gặp họ. Bạn sẽ phải mạo hiểm tính mạng của chính mình. Nhưng bạn là một kỵ sĩ. Kỹ sĩ không sợ bất cứ điều gì.