back to home dude

Kỳ nghỉ mua sắm

Kỳ nghỉ mua sắm

Về Kỳ nghỉ mua sắm

Bình luận viên Joan đã quay trở lại. Bình luận viên chuyên nghiệp này có một nhiệm vụ mới. Cô ấy phải ghé thăm những thành phố lớn nhất ở châu Âu và làm bản tin mua sắm. Bạn có thể giúp Joan với bản tin của cô ấy?