back to home dude

Kỳ nghỉ màu xanh

Kỳ nghỉ màu xanh

về Kỳ nghỉ màu xanh

Hãy giúp cho người đàn ông này chuẩn bị cho kỳ nghỉ của ông ta. Tìm ra những món đồ trước khi hết giờ.