back to home dude

Kỷ năng quay

Kỷ năng quay

về Kỷ năng quay

Bắn các đồng tiền vào các lỗ để có được càng nhiều điểm càng tốt.