back to home dude

Kỷ năng màu sắc

Kỷ năng màu sắc

về Kỷ năng màu sắc

Hãy giúp cho bóng với cùng sắc màu va chạm với các ngôi sao để tiến tới cấp độ tiếp theo! Hãy dành thời gian của bạn để nhằm mục đích và giải quyết các câu đố càng nhanh càng tốt. Bạn có những điều cần để đạt được điểm số cao nhất?