back to home dude

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda

về Kung Fu Panda

vào vai Po the Kung Fu Panda và thách thức kẻ mạnh Ke-Pa! Nhặt Chi để tẩu thoát khỏi con rồng, vào sau đó đối đầu với hắn ngay sau khi bạn có thể tập hợp đủ năng lượng!