back to home dude

Kung Fu Gấu Trúc 3

Kung Fu Gấu Trúc 3

Về Kung Fu Gấu Trúc 3

Po là một võ sư Kungfu nhưng những người bạn của cậu ấy trong ngôi làng gấu trúc thì không. Đã đến lúc họ cần học một chút về Kungfu! Hãy đưa họ đến với một cuộc hành trình và dạy cho họ tất cả những điều họ cần biết để họ có thể bảo vệ ngôi làng. Nhảy qua những chướng ngại vật, thu thập thực phẩm và đánh bại kẻ thù. Chúc may mắn, pháp sư!