back to home dude

Kung Fu Chef

Kung Fu Chef

về Kung Fu Chef

lát những thực phẩm này bằng cách dùng chú ruồi tiểu Ninja bay trong không gian. Cắt tất cả những thành phần càng nhanh càng tốt.