back to home dude

Kung-Fu Grandpa

Kung-Fu Grandpa

về Kung-Fu Grandpa

Lão già này là một bậc thầy của võ Công Phu. Lão có thể đánh bại những kẻ thù.