back to home dude

KubeX

KubeX

về KubeX

Trò chơi này là trò chơi nhận dạng các màu khác nhau. Chỉ có một miếng có màu khác bạn nhé. Bạn có 60 giây để hoàn thành càng nhiều cấp độ càng tốt. Nhưng cẩn thận nhé, cấp độ càng cao càng khó đấy.