back to home dude

Kriss X

Kriss X

về Kriss X

Liệu bạn có thể tìm ra các từ? Bạn sẽ có lời gợi ý trước. Sau đó, hãy hoán đổi các chữ cái để tìm ra từ.