back to home dude

Kombat Fighters

Kombat Fighters

về Kombat Fighters

Chọn nhân vật của bạn và những lá bài chiến thuật. Bạn cần chúng để đánh bại kẻ thù nguy hiểm. Bạn có thể thực hiện lựa chọn đúng đắn không nào?