back to home dude

Kolobok: thoát khỏi mê cung

Kolobok: thoát khỏi mê cung

về Kolobok: thoát khỏi mê cung

Hãy nhanh chóng tìm đường ra khỏi mê cung. Bạn phải coi chừng những bẫy được cài, những động vật độc ác và đừng ở trong nước quá lâu.