back to home dude

K.O.L.M.

K.O.L.M.

về K.O.L.M.

Hãy giúp cho chú robot đáng thương này tìm lại chân tay của anh ta và khôi phục lại cổ máy để anh ta có thể quay về với bố mẹ.