back to home dude

Kogama: Thanh kiếm vàng trực tuyến 2

Kogama: Thanh kiếm vàng trực tuyến 2

Về Kogama: Thanh kiếm vàng trực tuyến 2

Kogama: Thanh kiếm vàng trực tuyến 2 là trò chơi kỵ sĩ 3D hấp dẫn với hàng loạt những thử thách hấp dẫn. Hãy khám phá những địa điểm khác nhau như Hang động của sói, Mỏ bạc, lâu đài Silvershire và nhà tù Goldfort trong cuộc tìm kiếm kho báu!