back to home dude

Kogama: Ngôi Làng Cổ

Kogama: Ngôi Làng Cổ

Về Kogama: Ngôi Làng Cổ

Kogama: Ngôi Làng Cổ là một cuộc phiêu lưu Kogama 3D mới tuyệt vời. Khám phá một ngôi làng cổ đại cũ kỹ. Kogama là một cộng đồng game khổng lồ với những trò chơi mới được tạo bởi người dùng mỗi ngày! Hãy xem có gì mới!