back to home dude

Kogama: Jurassic World

Kogama: Jurassic World

Về Kogama: Jurassic World

Kogama: Jurassic World là một trò chơi 3D tuyệt vời mà trong đó bạn có thể khám phá phiên bản Kogama của công viên Thế Giới Jurassic. Thu thập những đồng tiền và cưỡi một chú khủng long bay trong lúc bạn đang tìm kiếm những cuộc phiêu lưu trong công viên!