back to home dude

Kogama: Cuộc Phiêu Lưu Lớn

Kogama: Cuộc Phiêu Lưu Lớn

Về Kogama: Cuộc Phiêu Lưu Lớn

Chạy, nhảy và bơi để tìm lá cờ trong thế giới này. Bạn chỉ có thể sang được màn chơi tiếp theo khi bạn tìm thấy được lá cờ. Đừng bỏ cuộc và hãy giành chiến thằng.