back to home dude

Knightmare Tower

Knightmare Tower

Về Knightmare Tower

Tung mình lên trên tháp và cố gắng lên càng cao càng tốt! Tiêu diệt kẻ địch với thanh gươm của bạn! Cẩn thận đừng để rơi vào nham thạch, nếu không thì trò chơi sẽ kết thúc!